HD Nyhetsdel inkluderar införande i HD + NST + LP. Endast Lokalsidorna kan köpas separat för de respektive titlarna. Priserna redovisas per införande ex moms. 

Specifications